Procedura: Udzielanie dotacji do modernizacji pokryć dachowych lub elewacji z obiektów budowlanych, zawierających azbest

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
Komórka
Opis sprawy
Udzielanie dotacji do modernizacji pokryć dachowych lub elewacji z obiektów budowlanych, zawierających azbest
Kogo dotyczy
osoby fizyczne
Wymagane dokumenty
1. wniosek
2. potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych lub kopię pozwolenia na budowę wydane przez wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Żory, jeżeli jest wymagane
3. oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 1 do wniosku
Miejsce składania pism
Wydział Inżynierii Środowiska, pokój 413, telefon 43 48 243. Złożenie dokumentów w siedzibie Urzędu Miasta Al. Wojska Polskiego 25, ul. Rynek 9, w Informacji na parterze e-mail: is@um.zory.pl
Termin i sposób załatwienia
Rozstrzygnięcie w przedmiocie udzielenia dotacji podejmuje Prezydent Miasta.
Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem a wnioskodawcą.
Opłaty
brak opłat
Podstawa prawna
Uchwała nr 212/XVII/16 Rady Miasta Żory z dnia 31.03.2016 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Żory na inwestycje związane z ochroną środowiska oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
Tryb odwoławczy
-
Inne informacje
Inwestycje do dofinansowania powinny spełniać kryteria określone w ogłoszeniu o naborze wniosków. Dodatkowo winny być spełnione kryteria:
1. zapewnienie sposobu postępowania z wytworzonym odpadem zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa,
2. miejsce realizacji zadania tj. obiekt budowlany znajduje się w bazie danych Urzędu Miasta Żory o zinwentaryzowanych obiektach z zabudowanymi materiałami zawierającymi azbest (właściciel obiektu przedłożył informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania)

Udzielona dotacja wyniesie 1,20 zł kosztów kwalifikowanych zadania obejmujących demontaż, transport, unieszkodliwienie na składowisku odpadów, za 1 kg usuniętych materiałów budowlanych zawierających azbest.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij