Procedura: Zaświadczenie dotyczące objęcia nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu

Szczegóły sprawy

Symbol
6164 Realizacja zadań z zakresu gospodarki leśnej
Wydział
WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
Komórka
Opis sprawy
Zaświadczenie dotyczące objęcia nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie zaświadczenia;
Potwierdzenie zrealizowanego przelewu tytułem opłaty skarbowej.
Miejsce składania pism
Złożenie dokumentów w siedzibie Urzędu Miasta al. Wojska Polskiego 25, w Informacji na parterze. Wydział Inżynierii Środowiska pokój 107, telefon 32 43 48 202, e-mail: is@um.zory.pl
Termin i sposób załatwienia
Zgodnie z art. 217 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.
Opłaty
17,00 zł - zgodnie z zapisem w części II pkt 21 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.). Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek Gminy Miejskiej Żory z siedzibą przy al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory, prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. CBK Bielsko-Biała nr 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389.
Podstawa prawna
Tryb odwoławczy
Zgodnie z art. 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij