Procedura: Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
Komórka
Opis sprawy
Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Wniosek zawierający następujące informacje:
1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
2) określenie przedmiotu i obszaru działalności,
3) określenie środków technicznych, jakimi dysponuje na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
4) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie odbioru odpadów,
5) propozycje zabiegów z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
6) określenie terminu podjęcia działalności oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.
7) informacje wymagane uchwałą nr 242/XXII/12 Rady Miasta Żory z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Wniosek zgodny z art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm).
Wymagane załączniki:
1) Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych.
2) Zaświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
3) Umowa lub pismo zapewniające gotowość przyjęcia odpadów przez stację zlewną.
Miejsce składania pism
Złożenie dokumentów w siedzibie Urzędu Miasta al. Wojska Polskiego 25, w Informacji na parterze. Wydział Inżynierii Środowiska pokój 413 telefon 32 43 48 243. e-mail: is@um.zory.pl
Termin i sposób załatwienia
Nie później niż w ciągu miesiąca.

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Inżynierii Środowiska,
Żory, Al. Wojska Polskiego 25, II piętro, tel. (32) 43 48 243, pokój 413, e-mail: is@um.zory.pl
Opłaty
Opłata skarbowa przy składaniu wniosku w wysokości 107,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.) – część III ust. 42, kol. 3 załącznika do ustawy.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289)
Uchwała nr 242/XXII/12 Rady Miata Żory z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory w terminie 14 dni od daty otrzymania zezwolenia.
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij