Procedura: Wydanie oświadczenia zarządcy drogi

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ I INWESTYCJI
Komórka
Opis sprawy
Wydanie oświadczenia zarządcy drogi
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Wniosek (podanie) powinien zawierać:
1. imię, nazwisko i adres lub nazwę i adres wnioskodawcy,
2. określenie nr działki ewidencyjnej.
Miejsce składania pism
Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji, Referat Inżynierii Miejskiej i Transportu, pokój 205, telefon 43 48 227. Złożenie dokumentów w siedzibie Urzędu Miasta Al. Wojska Polskiego 25, w Informacji na parterze.
Termin i sposób załatwienia
Organy administracji publicznej obowiązane są do załatwienia sprawy bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w 30 dniu.
Opłaty
Brak.
Podstawa prawna
Art. 34 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane ( Dz.U.2013.1409 -j.t.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23-j.t.).
Tryb odwoławczy
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij