Procedura: WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA PROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH I PRAC KONSERWATORSKICH/RESTAURATORSKICH

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
Komórka
Opis sprawy
WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA PROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH I PRAC KONSERWATORSKICH/RESTAURATORSKICH
NA OBSZARZE WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
1.Projekt budowlany albo część projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do oceny wpływu planowanych robót budowlanych na budynek/obiekt znajdujący się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków tj. na układzie urbanistycznym Starego Miasta Żory oraz program prac konserwatorskich i/lub restauratorskich (2 egz)
2.Dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę kierującą pracami budowlanymi, konserwatorskimi i/lub pracami restauratorskimi kwalifikacji do kierowania odpowiednio tymi pracami albo badaniami albo samodzielnego ich wykonywania, w przypadku gdy osoba ta nie będzie wyłaniana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
3.Dokument pełnomocnictwa udzielonego przez wnioskodawcę, jeżeli został ustanowiony pełnomocnik (w oryginale lub uwierzytelnionej kopii zgodnie z art. 33 § 3 kpa) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Miejsce składania pism
URZĄD MIASTA ŻORY Al. Wojska Polskiego 25 44-240 ŻORY
Termin i sposób załatwienia
30 DNI
Opłaty
82 ZŁ / ZA WYDANIE POZWOLENIA/
Podstawa prawna
art. 36 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.z 2014 r., poz. 1446 z późniejszymi zmianami).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Z DNIA 22 CZERWCA 2017 R. W SPRAWIE PROWADZENIA PRAC KONSERWATORSKICH, PRAC RESTAURATORSKICH I BADAŃ KONSERWATORSKICH PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW ALBO NA LISTĘ SKARBÓW DZIEDZICTWA ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH, BADAŃ ARCHITEKTONICZNYCH I INNYCH DZIAŁAŃ PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW, A TAKŻE BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH I POSZUKIWAŃ ZABYTKÓW (Dz. U. z 2017r. Poz. 1265).
Tryb odwoławczy
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij