Procedura: Wydawanie zaświadczeń do zawarcia małżeństwa za granicą

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
URZĄD STANU CYWILNEGO
Komórka
Opis sprawy
Wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą przez obywatela polskiego lub cudzoziemca zamieszkałego w Polsce nie mającego obywatelstwa żadnego państwa
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Wymagane dokumenty:
1) wniosek o wydanie zaświadczenia (do pobrania w siedzibie USC);
2) do wglądu dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport;
3) pisemne zapewnienie (przygotowane przez pracownika USC),o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa” złożone przed Kierownikiem USC;
4) dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.
Miejsce składania pism
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Stanu Cywilnego, Żory, Rynek 9, I piętro, pok. 106, tel. 324348126 i 324348127
Termin i sposób załatwienia
Termin załatwienia:
Zaświadczenie wydaje się niezwłocznie po złożeniu wymaganych dokumentów.

Forma załatwienia:
wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie prawem polskim można zawrzeć małżeństwo lub odmowa wydania zaświadczenia.
Opłaty
Opłatę skarbową w wysokości 38 zł uiszcza się na konto Urzędu Stanu Cywilnego w Żorach: - bezpośrednio w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miasta Żory, Rynek 9 lub - na rachunek bankowy Urzędu Miasta Żory Al. Wojska Polskiego 25 - ING Bank Śląski o/Żory 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389 89 Inne opłaty: brak
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 2064 ),
Tryb odwoławczy
W przypadku pisemnego powiadomienia strony o odmowie wydania zaświadczenia przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, wnioskodawca może w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma zwrócić się do Sądu Rejonowego w Żorach o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez Kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności.
Inne informacje
Zaświadczenie traci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia jego wydania.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij